Pac­ka poc­ket

Resa - - VÄLKOMMEN! - (MW)

På se­mestern är det många som änt­li­gen bru­kar få tid att lä­sa. Och det är klart att det är lät­ta­re att få med sig en bib­ba om böc­ker­na är i poc­ket. Här är någ­ra läsvär­da tit­lar som nu­mer finns i sin lätt­till­gäng­li­ga­re ver­sion.

”För­bju­det att vi­sa ohäm­ma­de käns­lor i pen­sio­na­tets en­tré”, Lind & Co. En ro­man fylld av kär­lek, miss­för­stånd och för­väx­ling­ar av spans­ka för­fat­ta­ren Ma­men Sán­chez.

Ja­son Di­a­ki­tés, Tim­buk­tus, bi­o­gra­fi ”En drop­pe mid­natt”, Månpoc­ket. Om iden­ti­tet, ra­sism och att hit­ta si­na röt­ter.

Jørn Li­er Horsts dec­ka­re ”Blind gång”, Lind & Co, bör­jar i ett mys­tiskt för­svin­nan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.