Grat­tis Skel­l­ef­teå!

Resa - - VÄLKOMMEN! - (ML)

Nu be­hö­ver in­te par­ke­rings­av­gif­ten va­ra en ut­gift att spal­ta upp in­för ut­lands­re­san läng­re. I var­je fall in­te om du väl­jer att re­sa från Skel­l­ef­teå Air­port. För med start den 1 ju­ni är det gra­tis par­ke­ring som gäl­ler för samt­li­ga re­se­nä­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.