137 da­gar fyll­da av lyx

Resa - - VÄLKOMMEN! -

Re­de­ri­et Re­gent Se­vens Se­as, skic­kar i de­cem­ber iväg sitt far­tyg RSSC Na­vi­ga­tor på en lyx­ig världs­om­seg­ling. Rut­ten går från Los Ang­e­les via Ha­waii, Nya Ze­e­land och Austra­li­en, In­do­ne­si­en och Syd­af­ri­ka. Där­i­från kor­sas At­lan­ten för att kryssa längs den öst­ra si­dan av den sy­da­me­ri­kans­ka kon­ti­nen­ten för att slut­li­gen pas­se­ra ge­nom Pa­na­ma­ka­na­len på väg till­ba­ka till Los Ang­e­les. För den nät­ta sum­man av 536 000 kr får du hänga med. (MW)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.