Ny flo­ra

Resa - - VÄLKOMMEN! -

Det finns 30 000 or­kidéar­ter och i boken ”Or­kidéer i Eu­ro­pa”, (Bon­ni­er fak­ta), av Bo Moss­berg och Hen­rik Aerenlund Pe­der­sen, hit­tar du vil­ka som finns i Eu­ro­pa. ”Or­kidéer i Eu­ro­pa” kan an­vän­das som en prak­tisk fält­hand­bok el­ler pas­sar al­la som är in­tres­se­ra­de av blom­mor och na­tur. (MW)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.