Stjär­nor­na dras till svens­kar­nas char­ter-be­kan­ting

Resa - - KÄNDISARNAS MEDELHAV -

FRANS­KA RI­VI­E­RAN, ab­so­lut, men fak­tum är att kä­ra gam­la char­ter-mal­lor­ca at­tra­he­rar minst li­ka många världs­stjär­nor. In­föd­da ce­leb­ri­te­ter som ten­niskung­en Ra­fael Na­dal bor mitt på ön, i den småt­ris­ta in­du­strista­den Ma­nacor. In­flug­na di­ton hit­tar du of­ta i gi­gan­tis­ka vil­lor vid kus­ten med pri­vat but­ler, nan­ny och al­la be­kväm­lig­he­ter. An­nie Len­nox är en av Mal­lor­cas största mar­kä­ga­re och har valt en otill­gäng­lig plats i ber­gen i Es Por­les för sitt bo­en­de. Clau­dia Schif­fer till­bring­ar var­je som­mar i Camp de Mar. Kli­ver du in på ho­tel­let Gru­po­tel Playa så ser du de­ras hus per­fekt ge­nom pa­no­ra­ma­fönst­ren.

Prin­ses­san Bir­git­ta (kung­ens näst älds­ta sys­ter) och sto­ra de­lar av Sve­ri­ges af­fär­se­lit har hus i om­rå­det där San­ta Pon­sas golf­ba­nor lig­ger. Näs­tan var­je mor­gon går hon en run­da, för­ra som­ma­ren bland an­nat i säll­skap med Lill-babs.

I den kän­di­stä­ta ham­nen Pu­er­to Por­tals ming­lar allt från spans­ka såpa­skå­di­sar till kung Ju­an Car­los i sol­glas­ö­gon och strå­hatt. Pra­tar du med in­vå­nar­na kan du räk­na med att få skval­ler: ”Jag såg Ke­vin

Cost­ner på fisk­re­stau­rang­en Ca­bal­li­to del Mar. Ja­de Jag­ger i Gam­la stan. Mi­chael Douglas i Vall­de­mo­sa …”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.