En klas­si­ker bland de ri­ka och be­röm­da

Resa - - KÄNDISARNAS MEDELHAV -

DET ÄR TVEK­SAMT om det finns nå­gon mer om­skri­ven ö. Konst­nä­rer, för­fat­ta­re och film­stjär­nor har se­mest­rat på Capri se­dan 1800-ta­let. På 1950- och 60-ta­len sågs sha­hen av Iran och kung

Fa­rouk av Egyp­ten fes­ta med skå­de­spe­la­re som Gre­ta Gar­bo och Bri­git­te Bar­dot och för­fat­ta­re som ­Sar­t­re och ­Gra­ham Gree­ne. Nu­me­ra spe­lar Ma­ri­ah Ca­rey in si­na ski­vor på Capri. P Did­dy gil­lar att chil­la på tor­get La Pi­a­zet­ta.

Ca­ro­li­ne av Mo­naco kom­mer hit nå­gon gång per år på bad­se­mes­ter och på sen­som­ma­ren dy­ker Hol­ly­wood­kän­di­sar­na upp med he­li­kop­ter el­ler yacht och fast­nar of­ta på pa­pa­raz­zi­bil­der på väg till lyx­ho­tel­let Qu­i­si­sa­na, där al­la från Er­nest He­ming­way till Tom Cru­i­se har so­vit.

Här kän­dis­spa­nar du:

På Risto­ran­te Au­rora, där su­per­stjär­nor som Beyon­ce, Jay Z och Ma­ri­ah Ca­rey åt mid­dag så sent som i au­gusti för­ra året.

Kän­di­sar som syns på Capri:

Beyon­ce och Jay-z har va­rit här fle­ra år i rad. Ri­han­na, Ma­ri­ah Ca­rey, Samu­el L Jack­son, Sting, Eva Long­o­ria, Mark Zuc­ker­berg, So­fia Ver­ga­ra, Va­nes­sa Hud­gens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.