1. Det är så trångt på stran­den

Resa - - KÄNDISARNAS MEDELHAV -

Tja, kans­ke om man krä­ver sol­stol all­de­les ut­an­för re­cep­tio­nen vid fa­mil­jens sto­ra char­ter­ho­tell. Jag är sna­ra­re rätt trött på allt le­tan­de efter en öde strand. Det är en dum­ro­man­tisk am­bi­tion, som of­tast slu­tar i fi­asko. Slut på vat­ten, ing­en­stans att få lunch, var är to­an … och vem är det som får bä­ra al­la strand­sa­ker de tre kilo­met­rar­na till bi­len?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.