3. Li­ka­da­na me­ny­er över­allt

Resa - - KÄNDISARNAS MEDELHAV -

Jo, det stäm­mer of­ta, men å and­ra si­dan är mat­sed­lar­na gi­gan­tis­ka (över­allt ut­om på små gre­kis­ka öar) – just för att tu­ris­ter från oli­ka län­der med oli­ka mat­in­tres­sen ska hit­ta nå­got de gil­lar. För barn­fa­mil­jer är det­ta su­ve­ränt och jag hör­de inga barn­för­äld­rar som be­svi­ket le­ta­de efter fi­ne­food-al­ter­na­tiv längs Al­cu­di­as strand­pro­me­nad på Mal­lor­ca för­ra som­ma­ren. Tvärtom njöt fa­mil­jens strand­vän av en fin­kor­nig och ren strand – och bar­nen runt poo­len och i ha­vet var hur nöj­da som helst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.