Hang­ar 7

Resa - - SALZBURG -

Ute vid flyg­plat­sen finns Red Bull-äg­da Hang­ar 7, fylld av flyg, For­mel 1-bi­lar, ral­ly­bi­lar, mo­tor­cyklar, kort sagt allt som nå­gon gång täv­lat i fö­re­ta­gets fär­ger. In­trä­det är gra­tis och här finns ett lyx­igt fik och en än­nu lyx­i­ga­re re­stau­rang – Ika­rus. Mu­sei­de­len med al­la for­don är öp­pen 9–22 var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.