So So­fi­tel Bang­kok

Resa - - BANGKOK -

På det­ta hip­pa de­sign­ho­tell blan­das ­Lacro­ix­de­sign med in­spi­ra­tion från de fem asi­a­tis­ka ele­men­ten, trä, eld, jord, me­tall och vat­ten. In­fi­ni­tiy-poo­len är den vack­ras­te i Bang­kok med fri sikt över Lump­hini­par­ken. Var­je månad bjuds här på jet­set­par­ty där ho­tell­gäs­ter­na är väl­kom­na. Pris: Från 1 450 kr/natt. www.so-so­fi­tel-bang­kok.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.