Gran­de Cent­re Po­int Ter­mi­nal 21

Resa - - BANGKOK -

Bok­stav­ligt mitt i sme­ten, med di­rektut­gång till skytrain-sta­tio­nen, loc­kar en his­nan­de vac­ker tak­pool med ett vid­häng­an­de mer or­di­närt stor­stads­ho­tell. Ho­tel­let ka­te­go­ri­se­ras som fem­stjär­nigt men är sna­ra­re en stark fy­ra. Poo­len hål­ler där­e­mot topp­klass. Rum från 1 150 kro­nor. www.gran­de­cent­re­point­ter­mi­nal21.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.