An­na Flemmert

Resa - - 28 HÄFTIGA LÅNGHELGER -

Här får du myc­ket för peng­ar­na

Var­för är Ri­ga ett ut­märkt week­end­re­smål?

Nor­dens Pa­ris är en stad av pa­lats, kafé­er och kas­tan­je­kan­ta­de ave­ny­er. Lägg till bil­lig shop­ping, kort res­tid och Eu­ro­pas bal­las­te Art Nou­veau så har du en helg värd nam­net.

Här bor du:

Att rul­la in res­väs­kor­na på split­ter­nya Redsto­ne Bou­ti­que

Ho­tel är ren och skär lyc­ka. De el­va rum­men är sa­go­li­ka fan­ta­si­er, in­red­da helt i pa­stell­fär­ger. Bo­ka det blå och gå loss med ka­me­ran.

Här äter du:

På haj­pa­de Miche­lin­kro­gen Vin­cents. I Ri­ga har du näm­li­gen råd – här kos­tar en lyx­mid­dag li­ka myc­ket som på en van­lig re­stau­rang hem­ma.

Mis­sa in­te:

Spår­vagns­lin­je 11 som tar dig för­bi al­la at­trak­tio­ner näs­tan gra­tis. De häf­ti­ga Art Nou­veau-bygg­na­der­na på Eli­za­be­tes ie­la 10 och Al­ber­ta ie­la 2, 4, 8 och 13. Sa­lu­hal­lar­na med lopp­mark­nad, ba­sar och köp­cent­rum. Ta pen­del­tå­get till spas­ta­den Jur­ma­la för en ”hel­re­no­ve­ring” till bud­get­pris.

Så tar du dig hit:

Di­rekt­flyg med Nor­wegi­an, SAS och Air Bal­tic från Stock­holm och Kö­pen­hamn el­ler krys­sa med Tal­link.

I Ri­gas gam­la stan vand­rar du om­kring ut­an att mär­ka att tim­mar­na går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.