Ba­kom dra­pe­ri­et på den lil­la re­stau­rang­en La Me­ren­da hit­tar du stjärn­krogs­mat till an­språks­löst pris

Resa - - 28 HÄFTIGA LÅNGHELGER - Ve­ro­ni­ka Lars­son tip­sar om Nice:

Var­för ska du åka till Nice?

På tre tim­mar kom­mer man till den­na frans­ka pär­la där det blå ha­vet väl­kom­nar en re­dan vid flyg­plat­sen. Nice har allt man kan öns­ka en lång­helg. Här finns konst, kul­tur, god mat, små grän­der i gam­la stan, pal­mer, ut­flykts­mål och så ha­vet. Oav­sett om det är feb­ru­a­ri el­ler ju­ni – slå dig ner och ta ett glas vin vid strand­pro­me­na­den. Reg­nar det, ta spår­vag­nen till Marc Cha­gall-mu­se­et el­ler fly till svun­na ti­der som den lyx­i­ga och om­bo­na­de ba­ren på an­ri­ka Ho­tell Ne­gre­sco ger käns­lan av. Och mis­sa för guds skull in­te grann­byn Vil­le­fran­che – att sit­ta vid ha­vet och se fis­kar­na ren­sa nä­ten sam­ti­digt som du äter muss­lor och sip­par på ett väl­kylt ljus­ro­sa vin kan va­ra allt du nå­gon­sin be­hö­ver för att kän­na att livet är fan­tas­tiskt. Här bor du:

Hyr lä­gen­het på Airb­nb el­ler om du har myc­ket peng­ar: Slå till på lyx­ho­tel­let Ne­gre­sco. Här äter du: Skal­djur äter du på an­ri­ka men enk­la Le Café de Tu­rin, på Le Sa­fa­ri äter du pas­ta, väl­la­gad hus­mans­kost, piz­za och fisk­rät­ter och ba­kom dra­pe­ri­et på den lil­la re­stau­rang­en La Me­ren­da hit­tar du stjärn­krogs­mat till an­språks­löst pris. Mis­sa in­te: Vil­le­fran­che. Så tar du dig hit:

Di­rekt­flyg med Nor­wei­gan och SAS tar cir­ka 3 tim­mar från Stock­holm.

Nice Land: Frank­ri­ke. Språk: Frans­ka. An­tal in­vå­na­re: Cir­ka 335 000.

Va­lu­ta: Eu­ro, (100 svens­ka kro­nor är cir­ka 10,5 eu­ro). När du är i Nice får du in­te mis­sa att pro­me­ne­ra el­ler ta bus­sen till pit­to­res­ka Vil­le­fran­che.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.