Gent

Resa - - CYKELSTÄDER -

Cyk­la är ett mås­te om du re­ser till Gent. Det finns ett an­tal tyd­ligt mar­ke­ra­de rut­ter bå­de i den hi­sto­ris­ka stads­kär­nan och om­giv­ning­ar­na. Den cy­kel­vän­li­ga ka­na­li­dyl­len lig­ger en­dast en halvtimme med tåg från Brys­sels cen­tral­sta­tion. Här kan du cyk­la mel­lan 400 hi­sto­ris­ka bygg­na­der, ka­te­dra­ler, klos­ter, klock­torn och en mäk­tig 1100-tals­borg. Fle­ra av bygg­na­der­na har klas­sats som världs­arv av Une­sco. Kryd­da med fle­ra my­si­ga torg, ser­ve­ring­ar och ga­tustånd – så får du mer käns­lan av tren­dig me­del­havs­stad – i syn­ner­het om vå­ren och som­ma­ren. Gent är känt för sin ge­nu­i­na mat­kul­tur, med fle­ra hund­ra kro­gar, och många hel­ve­ge­ta­ris­ka va­ri­an­ter. Om­nämns of­ta som ”the veg­gie ca­pi­tal of Bel­gi­um”.

❥ Hy­ra hoj Hy­ra cy­kel kos­tar från 90 kr för en dag. q www.max-mo­bi­el.be ❥ Gui­dad tur på hjul Hyr en cy­kel­gui­de med någ­ra kom­pi­sar och njut. Gui­de från tu­sen­lap­pen för tre tim­mar. q www.gan­dan­te.be q www.gentsegid­sen.be ❥ Bo­en­de

B&B Do­or10 är ett lyx­i­ga­re bed-and-bre­ak­fast. Tio sto­ra rum i re­no­ve­rat 1600-tals­hus. Cyklar finns att hy­ra. Dub­bel­rum med fru­kost från 1 300 kr/nat­ten för två pers. q www.do­or10.be ❥ Mer om Gent q www.vi­sit­gent.be

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.