Ho­ja runt i Utrecht, Oslo, Kö­pen­hamn, Gent och Ber­lin – stä­der per­fek­ta för cy­klis­ter.

– en av värl­dens bäs­ta cy­kel­stä­der

Resa - - INNEHÅLL - Text och fo­to: CENNETH SPARBY

Ams­ter­dam och Kö­pen­hamn har länge le­gat i tä­ten som värl­dens bäs­ta cy­kel­stä­der. Men nu har hol­länds­ka Utrecht lagt i en hög­re väx­el, bry­tit sig ut ur klung­an och är på god väg att tram­pa för­bi och upp på förs­ta plats. En my­sig stad som gjord att upp­täc­kas från cy­kel­sa­deln.

I Utrecht är det cy­klis­ter­na som har fö­re­trä­de. Över 100 000 stads­bor an­vän­der ho­jen dag­li­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.