Topp­lis­tan

Resa - - INNEHÅLL -

När pun­det är sva­ga­re pas­sar det bra att be­sö­ka Cotswolds i Eng­land. Här är tre my­si­ga gastro­pu­bar med rum.

Den lo­ka­la lamm­fi­lén med röd­vins­sås smäl­ter i mun­nen. På Rus­sell’s sätts kö­ket i cent­rum; äga­ren Andrew Ri­ley kal­lar stäl­let ”a re­stau­rant with rooms”. Fem rum, när­ma­re be­stämt, från 130 pund med fru­kost.

Färgska­lan på The Vil­lage Pub i Barns­ley mat­char blom­mor­na på bor­den. Allt är bo­hem­lyx-chict med brit­tisk twist och be­sö­kar­na trängs för att äta närod­lad brit­tisk pub­mat. Fy­ra rum, från 120 pund med fru­kost.

I King­ham er­bjuds pris­be­lönt mat och lant­ligt pub­bo­en­de på The King­ham Plough, från 90 pund nat­ten. Äga­rin­nan Emily Watkins har själv de­sig­nat de ro­man­tis­ka rum­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.