Gui­de till äk­ta mat­hant­verk

Resa - - INNEHÅLL -

Hola­ve­dens björks­av och vild­hal­lon­vin. Som­mar­smör från Ny­val­lens fä­bod - och mat­hant­verk från yt­ter­li­ga­re 1 600 pro­du­cen­ter. Allt finns i Eldrim­ners di­gi­ta­la gui­de till gårds­bu­ti­ker och ser­ve­ring­ar över he­la lan­det. För ny­fik­na re­se­nä­rer finns dess­utom den nya mat-kart­bo­ken ”Din väg­vi­sa­re till Sve­ri­ges Mat­hant­verk” nu att be­stäl­la. www.eldrim­ner.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.