Hur får jag en bil­tra­fik­fri week­en­dre­sa­ti?

FRÅ­GA: Jag av­skyr bil­tra­fik, vil­ka helg-res­mål skul­le du re­kom­men­de­ra?

Resa - - INNEHÅLL - Le­na, tåg­fan­tast

SVAR: Jag delar helt din syn på bi­lar och bil­se­mest­rar. För­u­tom av­ga­ser och ovä­sen är par­ke­ra­de bi­lar fu­la på bild.

Ef­tersom du gil­lar tåg skul­le jag ta ett flyg till Zürich i Schweiz, och se­dan fort­sät­ta med tåg upp till den bil­fria or­ten Zer­matt. Tågre­san går för­bi berg och tur­ko­sa sjö­ar. Väl på plats har vis­sa ho­tell till och med hämt­ning med häst och vagn, även om det ba­ra är någ­ra hund­ra me­ter från sta­tio­nen till ho­tel­let. Se­dan är det ba­ra att nju­ta av ut­sik­ten mot Mat­ter­horn och den bil­fria alpluf­ten.

Den syd­frans­ka sta­den Aix en Pro­vence är på sam­ma sätt bil­fri i cent­rum, med vind­lan­de grän­der, ute­ser­ve­ring­ar, fon­tä­ner och små torg. Venedig och Dubrov­nik in­nan­för mu­rar­na är and­ra mer själv­skriv­na al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.