Gran Ca­na­ria - för i stort sett al­la

Resa - - DIN KANARIEÖ -

Gran Ca­na­ria är fa­vo­ri­ten som va­rit med längst och som vi ald­rig trött­nar på. Kanske just för att den­na ö känns så kom­plett och vän­der sig till så många. Här finns allt, från lång­grun­da strän­der, bergsvand­ring, forn­ti­da histo­ria, vrak­dyk­ning, su­ve­rän sur­fing, bra golf, fi­na fa­mil­je­ho­tell, ci­ty­puls i Las Pal­mas och ett natt­liv som säl­lan tar pa­us.

Pas­sar främst: de fles­ta. Barn­fa­mil­jer, fest­pris­sar, sur­fa­re, dy­ka­re, trä­nings­in­tres­se­ra­de, shop­pa­re, golfspe­la­re, kul­tur­vän­ner och histo­ri­enör­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.