Fu­er­te­ven­tu­ra

– för trä­nan­de strand­fan­tas­ter

Resa - - DIN KANARIEÖ -

Näst störs­ta ön som har de längs­ta strän­der­na. Det myc­ket tor­ra ­kli­ma­tet ger Fu­er­te­ven­tu­ra dess re­na lin­jer med mjukt for­ma­de berg i ­var­ma bru­na to­ner. Sandsträn­der­na lö­per längs långa kust­sträc­kor med klart vat­ten. Fle­ra strän­der lockar sur­fa­re i sto­ra ska­ror. På Play­i­tas Re­sort finns Ka­na­ri­eö­ar­nas störs­ta sportan­lägg­ning där även eli­tid­rot­ta­re trä­nar, till ex­em­pel svens­ka Os-lands­la­get.

Pas­sar främst: strand­fan­tas­ter, sur­fa­re och se­ri­ö­sa trä­nings­re­se­nä­rer.

Fu­er­te­ven­tu­ra finns gott om strän­der och gil­lar du sur­f­ning har du kom­mit rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.