DENMAG La Go­me­ra

Resa - - LA GOMERA - Text och fo­to: An­ders Pihl

Den dra­ma­tis­ka dol­di­sen La Go­me­ra är Ka­na­ri­eö­ar­nas näst mins­ta ö. Men ock­så den mest oupp­täck­ta och den kanske all­ra vack­ras­te. Häng med på en rund­tur kring en an­norlun­da ö som ver­kar så myc­ket stör­re än vad den är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.