Fak­ta La Go­me­ra

Resa - - LA GOMERA -

❥ Att re­sa dit: Fär­ja från Los Christi­a­nos på Te­ne­rif­fa är van­li­gas­te sätt att re­sa hit. Då kan du ock­så ta med dig hyr­bi­len. Två bo­lag: Fred Ol­sen och Na­vi­e­ra Ar­mas. Cirka­pris: 270 kr per per­son och en­kel­re­sa. Även fär­jor från Gran Ca­na­ria finns. La Go­me­ra har en li­ten ny­re­no­ve­rad flyg­plats som bo­la­get Bin­ter tra­fi­ke­rar från Te­ne­rif­fa och and­ra öar. Cirka­pris: 400 kr per per­son och en­kel­re­sa.

Ving, Apol­lo och TUI er­bju­der char­ter till La Go­me­ra. Pri­sex­em­pel: från 6 500 kr med Ving, en vec­ka med bo­en­de på fyr­stjär­nigt ho­tell. ❥ Att ta sig runt: Hyr­bil från Te­ne­rif­fa med fär­jan el­ler från hu­vud­or­ten San Se­bastián re­kom­men­de­ras. Lo­ka­la bus­sar finns men tur­tät­he­ten im­po­ne­rar in­te, sär­skilt in­te på hel­ger. Taxi finns i de stör­re or­ter­na. Att cyk­la är fan­tas­tiskt på La Go­me­ra men var be­redd på grym­ma upp­förs­bac­kar. ❥ Att bo: Det finns två pro­fil­ho­tell på ön, Jar­din Te­ci­na i San­ti­a­go och Pa­ra­dor de la Go­me­ra i San Se­bastián. Sär­skilt Jar­din Te­ci­na stic­ker ut. I öv­rigt präglas La Go­me­ra av trev­li­ga små och of­ta fa­mil­je­driv­na ho­tell med hyf­sat lå­ga pri­ser. ❥ Mat och dryck: På La Go­me­ra ser­ve­ras här­li­ga fisk­rät­ter men ock­så lamm och ka­nin. Mis­sa in­te att sma­ka palm­ho­nung­en mi­el de pal­ma, ho­nungs­lik­nan­de sav som ut­vinns ur en palm som od­las på nor­ra Go­me­ra. La Cha­la­na, Playa de San­ti­a­go. Char­migt fa­mil­je­dri­vet stäl­le på stran­den med sprat­tel­färsk fisk. Re­stau­ran­te In­ta Las Bre­nas, San Se­bastián. Lo­kal­be­folk­ning­ens fa­vo­rit ovan­för San Se­bastián. Känd för si­na kötträt­ter. Bar Pa­ra­i­so, Val­le Gran Rey. Fint lä­get på stran­dent. Adress: Aveni­da Marí­ti­ma La Playa Co­lo­ra­do, Val­le Gran Rey. Tyskägd re­stau­rang som gör en rik­tigt lyc­kad bland­ning av Me­del­ha­vet och Asi­en. Läs mer: www.go­me­ra.in­fo www.la­go­me­ra.tra­vel www.go­me­ra.nu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.