Adop­te­ra en jät­tesköld­pad­da!

Resa - - VÄLKOMMEN! -

Den som ad­op­te­rar en jät­te-landsköld­pad­da på ön Fréga­te Is­land Pri­va­te på Seychel­ler­na får räk­na med att skydds­ling­en över­le­ver sin för­äl­der med minst 100 år. Sköld­pad­dan stan­nar på Fréga­te. Adop­tiv­för­äl­dern får upp­da­te­ring­ar via mejl. www.fre­ga­te.com Ön Fréga­te är ett na­tur­skydds­om­rå­de med 2 500 vilt le­van­de jät­tesköld­pad­dor och siså­där 250 000 sjö­fåg­lar. De 16 vil­lor­na för be­sö­ka­re finns där på dju­rens vill­kor och för att fi­nan­si­e­ra na­tur­skyd­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.