Topp­lis­tan

Ing­et slår en jul­re­sa som stäm­nings­hö­ja­re in­för stor­hel­gen. Här är tre fa­vo­ri­ter med glim­ran­de fest­lig­he­ter och pyn­ta­de bo­dar, från no­vem­ber fram till jul:

Resa - - VÄLKOMMEN! -

1 Salz­burg, Mo­zarts fö­del­sestad i Ös­ter­ri­ke, är en ro­man­tisk ba­rock­dröm med fle­ra be­röm­da jul­mark­na­der. Bo­dar och mat­stäl­len lockar med glü­hwein, bergsos­tar från de om­gi­van­de Al­per­na och träsni­da­de de­ko­ra­tio­ner. www.salz­burg.in­fo 2 Lon­don är ju­lens hu­vud­stad, med ext­ra allt vad gäl­ler jul­grans­ku­lor och glitt­ran­de gra­nar. Marks and Spencers jul­mark­nad i So­mer­set House ra­mas in av en ro­man­tisk skrid­sko­ba­na. Fort­sätt med pro­me­nad un­der sta­dens ex­tra­va­gan­ta ljusde­ko­ra­tio­ner. Re­gent Stre­ets äng­lar var fjol­å­rets fa­vo­rit. www.vi­sit­bri­tain.com 3 Tal­linns gam­la stad och dess torg bil­dar fond till en av Bal­ti­kums mest char­me­ran­de jul­mark­na­der. Här bru­kar till och med le­van­de re­nar hu­se­ra. Den som vill fyn­da hand­stic­ka­de plagg, bärn­stens­smyc­ken och ry­kan­de Glö­gi blir in­te be­svi­ken. www.vi­sit­tal­linn.ee

Fo­to: LOTTIE KNUTSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.