666 km för 666 CHF

Resa - - VÄLKOMMEN! -

Årets sä­songs­kort för re­gi­o­nen Mür­ren-schilt­horn i Schweiz har pre­cis släppts. För 666 schwei­zer­franc, knappt 6 666 svens­ka kro­nor, in­går obe­grän­sad åk­ning ut­med 666 kilo­me­ter pis­ter he­la vin­tern. I sä­songs­kor­tet ing­år de fy­ra störs­ta skidom­rå­de­na i kan­to­nen Bern: Gstaad, Adel­bo­den-lenk, Mei­ring­en-has­li­berg och Jung­frau Ski Re­gi­on, som Mür­ren-schilt­horn lig­ger i. ­­www. top4.ski/en/top4-­ski­pass- en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.