Puf­fa för bad!

Resa - - VÄLKOMMEN! -

Sim­väs­ten från Pi­i­ka­boo är ett mel­lan­ting mel­lan van­li­ga arm­puf­far och en flyt­väst och har ett juster­bart klick­spän­ne bak­till.pas­sar barn som väger mel­lan 15 och 30 ki­lo. Sim­väs­ten är Ce-märkt och kos­tar 299 kr, ­www. pi­i­ka­boo.se (MW) 8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.