Hal­lå, hal­lå, ­hal­lå, Västin­di­en

Resa - - VÄLKOMMEN! -

Vill du kom­bi­ne­ra en se­mes­ter i Västin­di­en med att springa ett lopp? 1–3 de­cem­ber är det dags för Run Bar­bados, Ma­rat­hon week­end, en helg med fle­ra lopp på ön som hör till lil­la An­til­ler­na. Det kos­tar cir­ka 350 kr att an­mä­la sig till ma­ra­ton­lop­pet. Tyc­ker du det är väl långt att springa finns ock­så di­stan­s­ter­na hal­va­ma­ra, 10 km, 5 km, ett barn­lopp, och en 5-kilo­me­ter­svand­ring för väl­gö­ren­het som pas­sar för bå­de vux­na och barn. Det är en lång re­sa och svårt att und­vi­ka by­ten på väg dit men du kan hit­ta flyg­bil­jet­ter för cir­ka 4 600 kr tur och re­tur. www.run­bar­bados.org (MW)

Bar­bados lig­ger nä­ra Trini­dad och To­ba­go och norr om Ve­ne­zu­e­la. Ön har tur­ligt nog kla­rat sig un­dan de hår­da or­ka­ner­na som drab­bat om­rå­det på se­nas­te ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.