43

Resa - - VÄLKOMMEN! -

pro­cent av de 1 007 svens­kar som med­ver­kat i Tic­kets och Si­fos un­der­sök­ning sva­ra­de att de pla­ne­rar att åka ut­om­lands i vin­ter. Käl­la: Tic­ket (MW)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.