Res ut­an ba­gage

Resa - - VÄLKOMMEN! -

Fö­re­ställ dig att näs­ta gång du re­ser slip­per slä­pa din väs­ka upp på tåg och flyg­bus­sar el­ler slip­per chec­ka in ditt ba­gage. Tänk att du in­te hel­ler be­hö­ver vän­ta vid ban­det på att väs­kan ska dy­ka upp när du väl kli­vit av fly­get. Den är re­dan på ho­tel­let.

Och om du gil­lar golf-, ski­del­ler cy­kel­se­mes­ter och vill ha din egen ut­rust­ning med dig, tänk vad skönt det vo­re att få den häm­tad och le­ve­re­rad. På www.bag­pal.se be­stäl­ler du väsk­skjuts in­om EU (vill du skic­ka ut­an­för EU, kon­tak­ta kund­tjänst).

Pri­sex­em­pel: två 20-ki­los res­väs­kor och två par sla­lom­ski­dor till Cha­mo­nix i Frank­ri­ke, tur och re­tur, 3 453 kr, cir­ka 432 kr per ba­gage och re­sa. (MW)

Fo­to: THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.