Ski­dåk­ning på ita­li­ens­ka

Resa - - VÄLKOMMEN! -

Orts­nam­net Val Gar­de­na kän­ner många igen från världs­cu­pen i al­pin ski­dåk­ning. I hjär­tat av Dolo­mi­ter­na hit­tar du skidor­ten som du bli­vit till­gäng­li­ga­re via Slo­pe­trot­ter Ski­tour. www. slo­pe­trot­ter.se (MW)

I Val Gar­de­na finns ned­far­ter för al­la, oav­sett om du är ny­bör­ja­re el­ler öns­kar tuf­fa­re bac­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.