För tröt­ta föt­ter

Resa - - VÄLKOMMEN! -

En van­ligt fö­re­kom­man­de åkom­ma när du är på se­mes­ter är öm­ma föt­ter. Det kanske var tänkt att du skul­le lig­ga på stran­den och sof­ta i en vec­ka, men det bru­kar of­ta bli så att du i stäl­let går och går och går. Känns det igen? Det finns ju så myc­ket att tit­ta på, och du vill ald­rig läm­na de my­si­ga grän­der­na i den lil­la sta­den el­ler så ska du ba­ra hit­ta den där re­stau­rang­en du hört ta­las om och så vi­da­re.

Gel Activ Flat Sho­es är en stöt­däm­pan­de su­la i gel som ger ext­ra kom­fort för skor ut­an klack. Su­lan ger ext­ra stöd och stöt­dämp­ning un­der hä­len. 199 kr, Scholl, www.li­fe­bu­ti­ken.se (MW)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.