Dub­belt bra tand­bors­te

Resa - - VÄLKOMMEN! -

För var­je såld tand­bors­te från Hum­b­le Brush do­ne­ras en tand­bors­te el­ler mot­sva­ran­de mun­vård till be­hö­van­de barn nå­gon­stans i värl­den. Do­na­tio­ner­na går bland an­nat till Tand­lä­ka­re ut­an grän­ser.

Dess­utom är tand­bors­ten av 100 pro­cent ned­bry­bart ma­te­ri­al. Strå­na är av Bpa-fri och kom­poster­bar ny­lon och skaf­tet är av bam­bu. 36 kr, www.li­fe­bu­ti­ken.se (MW)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.