Slut­ki­sat!

Resa - - VÄLKOMMEN! -

Är du en av dem som be­hö­ver glas­ö­gon för att kun­na lä­sa en bok el­ler på mo­bi­len? Lä­sa vill vi ju al­la gö­ra när det van­kas sol­se­mes­ter och be­ach­häng. De här fif­fi­ga kom­bi­na­tions­bril­lor­na fun­ge­rar bå­de som sol­glas­ö­gon med 100 pro­cent uv-skydd och läs­glas­ö­gon med en läsru­ta längst ned. Sol­glas­ö­go­nen finns i fle­ra fär­ger och styr­kor. 599 kr, www.smar­ta­sa­ker.se (MW)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.