My­si­ga Go­zo nytt char­ter­resmål

Resa - - VÄLKOMMEN! -

Mal­te­sis­ka lil­la Go­zo är en ö med lugnt tem­po som lig­ger sex kilo­me­ter nord­väst om hu­vud­ön. Trots sin stor­lek, 8 kilo­me­ter bred och 16 kilo­me­ter lång, er­bju­der ön myc­ket. Hu­vusta­den Ra­bat (el­ler Victo­ria som eng­els­män­nen namn­gav den) har my­si­ga grän­der och vack­ra torg. Vill du ha sol och bad finns fle­ra sand­strän­der, vac­ker na­tur att vand­ra och vat­ten att snork­la i.

Får du lust att ut­fors­ka Go­zo er­bju­der char­te­rar­ran­gö­ren Ving nu res­må­let. www.ving.se (MW)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.