Glad ny­het för tågsur­fa­re

Resa - - VÄLKOMMEN! -

SJ bör­jar nu i de­cem­ber in­stal­le­ra kost­nads­fritt wi­fi på många av si­na re­gi­o­na­la tåg och även vis­sa in­ter­ci­ty-tåg. Till att bör­ja med är må­let att 77 pro­cent av per­son­vag­nar­na ska ha wi­fi. De el­va lin­jer det rör sig om är: Stock­holm-ös­tersund-du­ved, Stock­holm-mo­ra/

Falun, Stock­holm-väs­terås-öre

bro, Stock­holm-eskilstu­na-öre­bro, Stock­holm-gö­te­borg, Stock­holm-katri­ne­holm-halls­berg, Stock­holm-nykö­ping-norr­kö­ping, Stock­holm-mal­mö, Gö­te­borg-kal­mar och Stock­holm-uppsa­la. (MW)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.