3 x Gott nytt år!

Resa - - VÄLKOMMEN! -

Att tu­ris­ta nå­gon­stans och sam­ti­digt få va­ra med på baluns på ny­årsaf­ton är ett kul sätt att re­sa.

❥ Is­land För fjär­de året i rad ar­ran­ge­rar Is­lands­re­sor en ny­års­re­sa till Reyk­ja­vik. En ny­årsaf­ton med is­länds­ka tra­di­tio­nen ny­års­bra­sa, ny­års­buffé, tolvslag med skål och dj he­la nat­ten. Da­gar­na ef­ter kol­lar du in gejs­rar, ba­dar i he­ta käl­lor och gör Reyk­ja­vik. www.is­lands­re­sor.se ❥ Po­len Ta bus­sen från Mal­mö där slut­må­let Burszty­nowy Pa­lac är ett pa­lats med spa i Swieszy­no i nor­ra Po­len. Fest­mål­tid på slot­tet på ny­årsaf­ton. www.po­len­re­sa.se ❥ Ne­der­län­der­na Krys­sa på Hol­lands flo­der i sex da­gar från Arn­hem till Ams­ter­dam. Det nya året äts, dricks och dan­sas in om­bord. www.grand­tours.se (MW)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.