Vil­ken o pas­sar dig?

Sju öar, sju oli­ka värl­dar. Även om al­la ka­na­ri­eö­ar i dag er­bju­der ett väl­digt brett ut­bud, har ­var­je ö sin spe­ci­el­la ka­rak­tär och si­na ut­mär­kan­de ­egen­ska­per. Så va­re sig du äls­kar ­spän­nan­de mat, ge­nu­in kul­tur, vand­ring­ar i ­ma­gis­ka ­land­skap, sol, bad

Resa - - DIN KANARIEÖ - Text: An­ders Pihl Bild: Thinkstock

Lan­za­ro­te – för so­läls­kan­de este­ter Lan­za­ro­te är grymt sol­sä­kert och känt för si­na fi­na strän­der. Ön kän­ne­teck­nas av ett sär­präg­lat vul­ka­niskt land­skap, som i mag­ni­fi­ka na­tio­nal­par­ken Ti­man­faya. Den som vill kan le­va stor­stads­liv i ö­­hu­vud­sta­den Arre­ci­fe med shop­ping, kul­tur och ba­rer. Ing­en an­nan ka­na­ri­eö har en så sam­man­hål­len stil på ar­ki­tek­tu­ren. Det finns ba­ra ett en­da hög­re ho­tell på ön, al­la and­ra är läg­re än den högs­ta ka­na­ris­ka pal­men. Pas­sar främst: sol­dyr­ka­re, trä­nings­in­tres­se­ra­de, stil­med­vet­na.

I La Ge­ria till­ver­kas det mesta av Lan­za­ro­tes vi­ner som till störs­ta de­len är gjor­da av mal­va­si­ad­ru­van. Det po­rö­sa vul­kan­gru­set är ide­a­liskt för att be­va­ra fuk­ten från dag­gen till vin­stoc­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.