La Pal­ma – för frid­ful­la stjärn­skå­da­re

Resa - - DIN KANARIEÖ -

La Pal­ma an­das charm och av­kopp­ling. Ön kal­las av ka­na­ri­er­na själ­va för La Is­la Bo­ni­ta, ”den vack­ra ön”. Hu­vud­or­ten San­ta Cruz är my­sig och ön är än i dag re­la­tivt opå­ver­kad av tu­ris­men. Po­pu­lä­ras­te ak­ti­vi­te­ten är vand­ring. En av höjd­punk­ter­na är att gå på kra­ter­kan­ten Cal­de­ra de Ta­bu­ri­en­te 2 000 me­ter över ha­vet. Stjärn­him­len ovan­för La Pal­mas kla­ra luft är be­römd. Det finns fle­ra ob­ser­va­to­ri­er, varav ett nä­ra högs­ta top­pen Ro­que de los Mu­chachos.

Pas­sar främst: fridsö­ka­re, vand­ra­re och stjärn­skå­da­re.

I vack­ra Ga­ra­fia i nord­väst kan du vand­ra upp till högs­ta punk­ten på ön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.