– för gla­da livsnju­ta­re

Resa - - DIN KANARIEÖ -

Te­ne­rif­fa är störst, har flest be­sö­ka­re och flest in­vå­na­re. Även här re­ge­rar mångsidig­he­ten. Kom­bi­na­tio­nen av strän­der, fa­mil­je­nö­jen, na­tur och natt­liv gör ön till en mag­net för al­la slags livsnju­ta­re. Öns kar­ne­val är värl­dens näst störs­ta. Golf­ba­nor­na klår Gran Ca­na­ri­as. Shop­ping­en i San­ta Cruz över­ras­kar många. Lägg där­till Spa­ni­ens högs­ta berg, den mäk­ti­ga vul­ka­nen Tei­de.

Pas­sar främst: barn­fa­mil­jer, fest­sug­na, kar­ne­vals­del­ta­ga­re, shop­pa­re, dy­ka­re och golfspe­la­re.

La La­gu­na, är Te­ne­rif­fas näst störs­ta stad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.