7. Slap­pa på ri­vi­e­rans ­skö­nas­te be­ach club

Resa - - MEXIKO -

Det är fullt röj på de fles­ta strand­klub­bar i Playa del Car­men men In­ti Be­ach Club är ra­ka mot­sat­sen: En skär­va av him­mel­ri­ket med yo­ga­klas­ser, gra­tis sol­sto­lar och mas­sage. Här sät­ter man sig i ett häng­an­de ”få­gel­bo” och lä­ser en bok el­ler be­stäl­ler eko­lo­gisk mat med föt­ter­na i san­den. Öp­pet 9–22.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.