9. Sim­ma i Yal-ku La­goon

Resa - - MEXIKO -

Dra på dig cy­klo­pen och plum­sa ner i la­gu­nen bland sköld­pad­dor, roc­kor och akva­ri­e­fis­kar i regn­bå­gens al­la fär­ger. Om­kläd­nings­rum, du­schar, vär­de­skåp och en re­stau­rang finns vid en­trén. In­trä­de cir­ka 50 kro­nor. 20 mi­nu­ter sö­der om Playa del Car­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.