Hit­ta rätt på May­a­ri­vi­e­ran

Resa - - MEXIKO -

Can­cún ❥ May­a­ri­vi­e­rans mest kän­da badort med kus­tens störs­ta flyg­plats, hål­li­gång och ett oänd­ligt ut­bud av at­trak­tio­ner. De fles­ta ho­tel­lan­lägg­ning­ar lig­ger på rad på en lång­smal ö, som nås via bro­ar från fast­lan­det. Playa del Car­men ❥ Fis­ke­byn en tim­me sö­der om Can­cún har bli­vit ett av Mex­i­kos mest po­pu­lä­ra tu­rist­mål. Mest ac­tion är det på hu­vud­ga­tan Aveni­da 5 med krimskrams­af­fä­rer, kro­gar och ba­rer. Mer ge­nu­int blir det bort­om Aveni­da 20 – här häng­er många locals. Tu­lum ❥ Stran­den har rös­tats fram till en av de vack­ras­te i värl­den fle­ra gång­er om. I lug­na, skö­na Tu­lum, sex mil sö­der om Playa del Car­men, är det be­ach­liv som gäl­ler. Is­la Hol­box ❥ Vilt och vac­kert, pit­to­reskt och av­slapp­nat – per­fekt för den som vill vi­la upp sig. Här le­ver du nä­ra na­tu­ren, slap­par på lång­grun­da strän­der och äter mid­dag på pit­to­res­ka fisk­re­stau­rang­er. Is­la Mu­je­res ❥ Klock­ren des­ti­na­tion för en dags­trip från Can­cún. Lugnt och stil­la, men fort­fa­ran­de be­kvämt med god mat, bu­ti­ker och sol­sto­lar. Bäst på ef­ter­mid­da­gen och kväl­len, så sat­sa på sista fär­jan till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.