Ris­ter­ras­ser­na i Ba­naue

Resa - - FILIPPINERNA -

Ris­ter­ras­ser­na i Ba­naue är världs­be­röm­da och ett mås­te. De bygg­des för 2 000 år se­dan och be­nämns of­ta ”trap­por­na till him­len”. Otro­ligt vack­ra och vär­da mö­dan att ta sig hit för. Även i Ba­guio, som an­la­des av ame­ri­kansk mi­li­tär i bör­jan av 1900-ta­let som en se­meste­rort, finns fi­na bergs­vy­er. Från konst­närs­byn Tam-awan vil­lage kan du, om vädret är fint, se ha­vet fle­ra tim­mars re­sa bort. På Camp John Hay finns re­stau­rang­er, bu­ti­ker och en golf­ba­na. Mis­sa in­te jord­gub­bar­na, Ba­gui­os stolt­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.