Sa­bang un­der­ground ri­ver

Resa - - FILIPPINERNA -

Den fi­lip­pins­ka ön Pa­la­wan är bäst i lan­det på att pa­ke­te­ra at­trak­ti­va er­bjud­an­den som ­in­klu­de­rar bo­en­de och ut­flyk­ter. I Pu­er­to Prin­ce­sa kan du be­sö­ka en kro­ko­dil­farm el­ler ta en tur upp på Ba­kers Hill. En dags­ut­flykt till Sa­bang un­der­ground ri­ver är ett mås­te. Den drygt åt­ta kilo­me­ter långa flo­den rakt in i ber­get är Pa­la­wans störs­ta tu­rist­attrak­tion. Upp till tu­sen tu­ris­ter om da­gen kom­mer hit un­der hög­sä­song för den 45 mi­nu­ter långa tu­ren in i mörk­ret. Du fär­das i bå­tar i mind­re grup­per, där du får upp­dra­get att ly­sa med en stor lam­pa. Själ­va tu­ren går dock ba­ra 1,5 kilo­me­ter in i ber­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.