Ba­da på stans bäs­ta gra­tiss­trand

Resa - - DUBAI -

Många play­or i Du­bai ägs av jät­te­ho­tel­len och är re­ser­ve­ra­de för de­ras gäs­ter. Det gör ing­et – den bäs­ta är gra­tis. Åk ge­nast till JBR be­ach, som är krit­vit, kilo­me­ter­lång och tok­po­pu­lär bland bå­de tu­ris­ter och lo­kalin­vå­na­re. Här tar du fan­tas­tis­ka bil­der fram­för skyskra­por­na, slap­par i him­mels­säng­ar och stro­sar längs The Walk med jui­ce­ba­rer, bur­gar­hak och ge­la­te­ri­or. En an­nan klas­si­ker är Ju­mei­rah open be­ach på Ju­mei­rah ro­ad, som har det se­gel­for­ma­de lyx­ho­tel­let Burj al arab i ku­lis­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.