Äten ka­mel -b ur­ga­re

Resa - - DUBAI -

Den har bli­vit be­römd av en an­led­ning. Ka­mel­bur­ga­ren på Local house i Bas­ta­kiya lik­nar ingen­ting du ti­di­ga­re satt tän­der­na i. Ef­ter lun­chen be­stäl­ler du en ku­la ka­mel­mjölks­glass, som kom­mer ut fri­te­rad och pud­rad med ka­nel. Pris cir­ka 50 kro­nor. www.local­house­du­bai.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.