Hoi An

Resa - - VIETNAM -

Char­mig världs­arvs­stad av vack­ra frans­ka ko­lo­ni­al­hus, ur­gam­la tem­pel och hund­ra­tals skräd­da­re. Förr kom al­la hit för just skräd­dar­na, som syr upp en ko­stym på 24 tim­mar och ger dig kom­pli­mang­er för din lju­sa hy sam­ti­digt. Nu kom­mer folk i stäl­let för re­stau­rangsce­nen, som ba­ra blir bätt­re för var­je år som går. Vi­et­nams själv­kla­ra gour­met­mek­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.