Lot­ti­es värld

Ma­dei­ras bäs­ta bad

Resa - - INNEHÅLL -

Salt­vat­tens­poo­ler och ­tak­ba­rer med in­fi­ni­ty­pool – här är tre per­fek­ta ho­tell­poo­ler på Ma­dei­ra, som ­ut­setts till ”Island of the Ye­ar” i World Tra­vel Awards. 1 Ho­tel Al­ba­troz är li­te gammel­dags, men topp­ran­kat av gäs­ter­na. Ne­dan­för ho­tel­let lig­ger salt­vat­tens­poo­ler­na med gu­dom­lig ut­sikt. www.al­ba­troz­ho­tel.com 2 Till klas­si­kern Bel­mond Reid’s Pa­la­ce’s har sol­dyr­kar­na sökt sig i 125 år. De ba­dar i ha­vet, havs­bas­säng­en el­ler de upp­värm­da salt­vat­tens­poo­ler­na. www.bel­mond.com 3 Ny­öpp­na­de Cas­tan­hei­ro Bou­ti­que Ho­tel loc­kar med in­fi­ni­ty­pool och jacuz­zi på ta­ket, mitt i ­Fun­chal. www.cas­tan­hei­ro­bou­ti­que­ho­tel.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.