Ci­ty­liv, sight­see­ing, sol och bad.

Resa - - INNEHÅLL - Text: LISA OLS­SON, CECILIA BILLGREN Foto: THINKSTOCK

Det spe­lar ing­en roll om du är back­pac­ker el­ler om du vill bo på lyx­ho­tell. Njut av stor­stads­pul­sen i Ho Chi Minh Ci­ty, slapp­na av i vack­ra kul­tursta­den Hoi An el­ler la­pa sol på Phu Qu­oc. Vi­et­nam har nå­got för al­la.

Vi­et­nams nor­ra del med hu­vud­sta­den Ha­noi och Ha­long Bays soc­ker­topps­klip­por loc­kar tu­sen­tals tu­ris­ter var­je sä­song och här krys­sar bå­tar­na runt bland skär­går­dens 3 000 öar. Ha­noi är fort­fa­ran­de myc­ket le­da­ren Ho Chi Min­hs stad med mau­so­le­um och min­ne­spark för man­nen som po­pu­lärt kal­las för far­bror Ho. De cen­tra­la de­lar­na av lan­det har sin regn­skog, pit­to­res­ka och my­si­ga Hoi An och den for­na kej­ser­li­ga hu­vud­sta­den Hue.

I sö­der lig­ger lan­dets störs­ta stad Ho Chi Min Ci­ty, HCMC, som fort­fa­ran­de of­tast kal­las Sai­gon, och det är här du hit­tar det bäs­ta natt­li­vet, shop­ping­en och de lyx­i­gas­te re­stau­rang­er­na. Det här är verk­li­gen sta­den som ald­rig so­ver och det sägs fin­nas över fem mil­jo­ner mo­pe­der här. Mis­sa ab­so­lut in­te Me­kong­del­tat och att ta en båt­tur längs Me­kong­flo­dens snå­ri­ga nät­verk av flodar­mar. Men för många av oss svens­kar är det för­stås sol och bad som loc­kar. Och det finns myc­ket att väl­ja på av den sor­ten; den krit­vi­ta stran­den i Mui Ne el­ler var­för in­te väl­ja fan­tas­tis­ka ön Phu Qu­oc. Vad du än be­stäm­mer dig för är jag sä­ker på att Vi­et­nam kom­mer att char­ma dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.