Gam­bi­as strän­der.

Resa - - INNEHÅLL -

Gam­bi­as kust be­står till störs­ta de­len av strän­der. När­ma­re be­stämt dry­ga sex mil av långa, vi­ta sand­strän­der! Och här le­ver verk­li­gen sin­ne­bil­den av en tro­pisk pa­ra­diss­trand upp till för­vänt­ning­ar­na: varmt havs­vat­ten, kilo­me­ter ef­ter kilo­me­ter av glest be­fol­ka­de strän­der och va­jan­de pal­mer. En till­ba­ka­lu­tad plats på jor­den som gjord för max­i­mal av­kopp­ling!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.